Finding Something Good Without Looking For It. Groot Aanbod Geschenken, Fashion, Wonen en Decoratie, Lifestyle, Moodshopping In Berlare Aan Het Donkmeer - Webshop 7/7
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.serendipshopping.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

 1. Verkoper

SerNdip Home, Fashion & Gifts BV heeft haar maatschappelijke zetel te Donklaan 159, BE9290 Berlare en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0769 739 837. Het BTW nummer is BE 0769.739.837.

Telefoonnummer: +32 (0)472059104

E-mailadres: [email protected]

 1. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

 1. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Tijdelijke kortingen zijn niet cumuleerbaar en zijn niet geldig op cadeaubonnen.

 1. Levering, Retour en Omruilingen en Solden

LEVERING

Gratis verzending in BE bij aankoop vanaf €75.
Gratis verzending naar NL bij aankoop vanaf €125.
Livraison gratuite en France à partir de €200.
Gratis Lieferung nach Deutschland bei einem Ankauf ab €200.

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen een twee werkdagen na het ontvangen van de betaling. Binnen België wordt het pakket binnen de 2 werkdagen geleverd, binnen andere buurlanden zoals Nederland, Frankrijk of het Groot-Hertogdom Luxemburg is dit twee tot drie werkdagen langer. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

RETOUR

De kosten voor een retour naar SerNdip Home, Fashion & Gifts BV en de herverzending naar de klant  worden volledig gedekt indien het geleverde product niet hetzelfde is zoals door u besteld en zo aangegeven op het orderformulier of indien het product schade heeft.

OMRUILING

Verzendkosten naar SerNdip Home, Fashion & Gifts BV  oor omruilingen zonder bovengenoemde reden (schade of niet overeenkomstig de bestelling) dienen door de klant zelf betaald te worden. Eenmalig betalen we de verzendkost naar de klant terug na omruiling voor kleding en schoenen in het geval een omruiling nodig is voor het verkrijgen van een andere maat van hetzelfde item. Voor aankopen van artikelen buiten deze categorieën dient de klant zowel de retour als de nieuwe verzendkost te betalen. 

De Koper dient bij retour zenden van een pakket op eigen kosten altijd een tracking code, bewijs van verzending, te kunnen voorleggen op éénvoudige vraag van SerNdip Home, Fashion & Gifts BV of bij elk geval van betwisting met betrekking tot de beoogde retourzending. 

Solden – Koopjes – Commerciele Acties

Solden, koopjes of items aangekocht met een commerciele actie kunnen niet omgeruild en/of  terug gestuurd worden. 

Terugzenden aan

SerNdip Home, Fashion & Gifts BV

Donklaan 159

9290 Berlare

België

 1. Verlies en schade door verzending

SerNdip Home, Fashion & Gifts BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via MyParcel, Bpost, Post NL, DHL, GLS, UPS of andere verzenddiensten die worden aangesteld. De producten worden op een dusdanige manier verpakt dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje wordt verstuurd via MyParcel en Bpost, Post NL, GLS, DHL en is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

 1. Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 7 dagen na levering worden vermeld, op traceerbare wijze, anders vervalt elk recht.

De Europese Commissie biedt het ODR-platform (“Online Dispute Resolution”) aan om geschillen
uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen. Consumenten vinden er alle informatie en kunnen er een klacht indienen met betrekking tot een online transactie. Deze klacht wordt dan door het platform bezorgd aan de bevoegde entiteit voor alternatieve geschillenregeling, of ADR-entiteit (“Alternatieve Dispute Resolution”). 

Meer info via http://ec.europa.eu/odr/

 1. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

 1. Verzakingsrecht 

Je hebt het recht om af te zien van de aankoop binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding dient schriftelijk te gebeuren, met vermelding van het bestelnummer. Als je van het verzakingsrecht gebruik wil maken moet je de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar SerNdip Home, Fashion & Gifts BV. Het artikel moet in originele, ongeopende en verkoopbare staat zijn. Artikelen in geopende verpakkingen of geopende plasticfolie worden niet teruggenomen. Als de verpakking van het item beschadigd is, krijg je 50% van het aankoopbedrag terug. Na ontvangst van het retourpakket, ontvang je het aankoopbedrag (exclusief eventueel betaalde verzendkosten) terug op je rekening. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het artikel niet teruggenomen. Als je in plaats van de terugbetaling een ander product in de plaats wil, moet je de verzendkosten hiervan betalen. Goederen die specifiek voor jou ontworpen zijn, met korting verkocht of op bestelling zijn worden niet teruggenomen. In dit geval kan je je dus niet beroepen op het verzakingsrecht.

 1. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, natuurrampen, brand, pandemie die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

 1. Privacy

Als je een online bestelling plaatst, hebben wij natuurlijk wel je gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geef je ons de toestemming deze te gebruiken voor verzending doeleinden. Wij hebben ze nodig om de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclame-acties/promoties. U bent altijd vrij om u onmiddellijk uit te schrijven en alle gegevens te verwijderen die we van u hebben verkregen. 

Die gegevens worden in het Lightspeed Platform https://www.lightspeedhq.com/privacy-policy/ opgeslagen en zijn uitsluitend toegankelijk voor ons als gebruiker, SerNdip Home, Fashion & Gifts BV. Informatie die bij doorverwijzing naar een betaalplatform worden gebruikt en opgeslagen zijn ook onderworpen aan de nieuwe strenge regels van de GDPR. U kan altijd de door SerNdip Home, Fashion & Gifts BV gebruikte Betaalproviders’ privacy regels nakijken (Mollie, etc... ).

Onze nieuwsbrieven worden verzonden pas wanneer er een inschrijving gebeurd met expliciete bevestiging van de klant. Wanneer de klant niet bevestigde bij inschrijving, zullen wij daar één maal een herinnering op versturen. Zonder antwoord op deze email verwijderen wij de persoonsgegevens. Ieder kan zich op elk moment uitschrijven op de nieuwsbrieven waarbij we dat zullen bevestigen en onmiddellijk de persoonsgegevens die we verkregen bij inschrijving op de nieuwsbrief verwijderen uit ons nieuwsbrief register. We trachten, behalve bij commerciële noodzaak of per speciaal event, niet meer dan 2 nieuwsbrieven per maand uit te sturen. 

We zijn niet verantwoordelijk voor de doorverwijzingen naar andere websites (merken, artikels) en hun privacy regels. 

Uiteraard houden we alle gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. Je hebt als klant steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen of kan vragen om verwijderd te worden uit onze database. Op deze manier respecteert SerNdip Home, Fashion & Gifts BV de GDPR. Onze website en webshop is beveiligd met gecontroleerde veiligheidsprotocollen, wat demonstreerbaar is met het gesloten hangslot links in de URL-balk.

 1. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

 1. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

  15. Schoenmakerij Service

SerNdip BV biedt een Schoenmakerij Service aan in Berlare en omgeving en werkt daarvoor samen met Schoenmakerij- Sleutels Elke Kouterstraat 50a 9240 Zele Belgium BTW BE0539.903.384.

Kom je Langs met je te Repareren Schoenen, Tassen en andere Accessoires, dan geven we je onmiddellijk de mogelijke Hersteltermijn en Verwachte Kostprijs mee. Wij Geven je een Bewijsje met Voorziene Tijdstip Voor Mogelijke Afhaling. Als dat Niet Mogelijk Is of Er Zijn Afwijkingen Informeren We je Zodra de Service Klaar is en mag Afgehaald Worden. Wij Kunnen Verzenden naar je Thuis of het wordt Bezorgd op bijvoorbeeld je Werk. Wanneer we Verzenden zal er bovenop de Reparatiekost 8€ Verzendingskost worden Aangerekend. 

Wanneer je de te Repareren Schoenen, Zolen, Hakken, Ritsen of andere stukken binnen brengt op Woensdag, Donderdag en Vrijdag Voor 17u, dan bekijken we ineens of Afhalen de dag nadien al Mogelijk is. 

Wanneer je binnen brengt op Zaterdag Kunnen ze Ten Vroegste Afgehaald Worden op Woensdag Ochtend, Versturen kunnen we in Samenspraak Eventueel Wel Al Op Dinsdag. Onze Verzendtijden Bedragen Gemiddeld 2 Werkdagen en Kunnen Worden Ondersteund Met De Nodige Track & Trace Berichten. 

De Klant Heeft Na Ontvangst 2 Kalenderdagen Tijd Om Te Melden Wanneer De Uitgevoerde Reparatie Niet Voldoet of Alsnog Weer Eenzelfde Schade of Gebrek Toont Als Voor de Uitgevoerde Service. De Schade of Defect Moet Worden Aangetoond met Fotomateriaal, Verstuurd aan [email protected] met een Beschrijving. De Schade of Defect Kan ook Worden Aangetoond in De Winkel Binnen De Twee Kalenderdagen Na Ontvangst en Tijdens de Reguliere Openingsuren. SerNdip BV zal Vervolgens Contact Opnemen met Schoenmakerij - Sleutels Elke en De Klant Informeren over de Technische Inzichten of Expertise en De Vervolgstappen of Beslissingen die Genomen Zijn op Basis van Een Duidelijke Motivatie, Desgewenst per Email verzonden aan de Klant. De Beslissing is Definitief.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »